nacr.czNárodní archiv

nacr.cz Profile

nacr.cz

Title:Národní archiv

Description:Národní archiv, Praha

Keywords:Národní archiv, Praha

Discover nacr.cz website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

nacr.cz Information

Website / Domain: nacr.cz
Website IP Address: 81.95.98.135
Domain DNS Server: gama.ns.active24.sk,beta.ns.active24.cz,alfa.ns.active24.cz

nacr.cz Rank

Alexa Rank: 1377458
OursSite Rank: 3
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

nacr.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,657
Daily Revenue: $18
Monthly Revenue: $547
Yearly Revenue: $6,657
Daily Unique Visitors: 1,678
Monthly Unique Visitors: 50,340
Yearly Unique Visitors: 612,470

nacr.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Sat, 18 Nov 2017 07:33:41 GMT
Server Microsoft-IIS/8.5

nacr.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Národní archiv 5 1.74%
Praha 2 0.24%

nacr.cz Similar Website

Domain WebSite Title
achillescanvas.com Achilles' Canvas
wanderingcowboys.com Wandering Cowboys
dhanvantariherbs.co.in Ayurvedic Medicines,Glyoherb Granules,Weight Reducer Tablets Manufacturer,Supplier India
alteam.ru Автозвук от ALTeam.ru: car audio, автоакустика, автомузыка, авто звук, caraudio, hifonics, сrunch,...
tissus-64.com Couture à Oloron-Sainte-Marie (64) : L'Estofe - Accueil
elegantdecorating.co.uk Painting & Decorating Contractors
aridon.co.nz THE ARIDON SMART WALL SYSTEM: Building Wrap, Rigid Air Barrier, Cavity Battens, Superior Insulation
theflamingonion.co.nz The Flaming Onion | The North Shores Best Gourmet Takeaways
abuelamaravillas.com Restaurante Abuela Maravillas en Zorita de los Canes
gliangeli.org Homepage - Gli Angeli Ristorante Pizzeria & Caffetteria a Costigliole Saluzzo - Cuneo
icrowd.com Home - Welcome to iCrowd | Entrepreneur Network | Business Investors
blog-ecommerce.com Blog-Ecommerce: Agence SEO et SEM pour Ecommerce
subrosa.co.jp [SUBROSA WATANABE INC. |株式会社 渡辺商店]日本製 高品位?高品質でランジェリー、下着の販売
turigunokatou.com つり具の加藤-長崎?佐賀の釣具店【平戸?生月?五島列島?壱岐?対馬?伊万里?佐世保?大瀬戸 長崎?佐賀の釣り情報満載!】
styrobeck.co.nz Styrobeck
tsbl.ch Tennisschule Baumann & Locher (TSBL), Rheinfelden
riversidecottages.com.au Orford Riverside Cottages - Home
hotelaran.net Hoteles en Pirineos | Hotel en Baqueira | Hotel Aran La Abuela

nacr.cz Traffic Sources Chart

nacr.cz Alexa Rank History Chart

nacr.cz aleax

nacr.cz Html To Plain Text

Národní archiv úvod | kontakty | mapa webu vyhledávání powered by Google O nás Pro ve?ejnost Fondy a pom?cky Knihovna Publikace Vystavy a akce Vyzkum Archiv zpráv P?edarchivní pé?e Rychlá navigace Kde nás najdete Organizace archivu Kontakty Pr?vodce po ?innostech archivu Pr?vodce pro ve?ejnost Pr?vodce po fondech Digitální badatelna O knihovně Provoz studoven ú?ední deska Volná místa Podatelna Národního archivu Ve?ejné zakázky Profil zadavatele Náv?těvní kniha Webové stránky Národního digitálního archivu Slu?ební e-mail (certifikát pro sta?ení) Intranetovy portál NA Aktuálně Archiv ?eské koruny. Listinny poklad Karla IV. Národní archiv se p?ipojí k oslavám 700. vyro?í narození Karla IV. vystavou s názvem ?Archiv ?eské koruny. Listinny poklad Karla IV.“, na ní? bude ve?ejnosti p?edlo?eno ke shlédnutí několik originálních listin vze?lych z v?le Karla IV., vět?ina z nich dosud nebyla ve?ejnosti nikdy p?edstavena. Více ? Oznámení o uzav?ení badatelen a ?ítáren knihovny Národního archívu Oznamujeme v?em badatel?m, ?e v období od 1. do 26. srpna 2016 budou badatelny a ?ítárny knihovny Národního archivu v Praze na Chodovci a na t?ídě Milady Horákové uzav?eny. Děkujeme za pochopení. V Praze dne 26. 4. 2016 PhDr. Eva Dra?arová, CSc., ?editelka Národního archivu DAL?í ZPRáVY Z NáRODNíHO ARCHIVU Ohlédnutí za vystavou Mistr Jan Hus a jeho svět Webová vystava unikátních archivních dokument? Více ? Novy Knihovní ?ád Dne 1. ?ervna 2016 vstoupí v platnost novy Knihovní ?ád Národního archivu. Více ? Pamětní knihy (nejen) ?elezni?ních stanic byly zp?ístupněny na internetu Národní archiv zve?ejnil prost?ednictvím portálu Badatelna.eu digitalizovany archivní soubor Sbírka stani?ních kronik. P?i této p?íle?itosti se konal 10. b?ezna 2016 v Národním archivu seminá?, ktery p?edstavil nejen digitalizaci, ale také fenomén ?elezni?ních pamětních knih. Více ? (15. 4. 2015) On-line mapy III. vojenského mapování ( 1888–1951) 1:25 000 a 1:75 000 (24. 8. 2015) Ohlédnutí za vystavou Mistr Jan Hus a jeho doba (24. 7. 2015) Nová metodika pro vytvá?ení bezpe?nostních kopií archiválií v digitální podobě (27. 4. 2015) European Network on Archival Cooperation (ENArC) (24. 4. 2015) Informativní p?ehled ?. 24-35 (20. 4. 2015) Publika?ní ?innost Národního archivu a jeho pracovník? za léta 2004-2013 (8. 4. 2015) Publika?ní ?innost Národního archivu a jeho pracovník? za rok 2014 (15. 2. 2015) K návrhu zákona (10. 2. 2015) Archivy ?kolám, archivá?i u?itel?m (14. 1. 2015) Informativní p?ehled ?. 35 (10. 9. 2014) Kontrola spisové slu?by vedené prost?ednictvím elektronického systému (10. 8. 2014) Seznam docházejících seriál? do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 (26. 2. 2014) Franti?ek Ladislav Rieger a velkostatek Male? (2. 1. 2014) Agenda státního ob?anství Star?í zprávy naleznete v ARCHIVU ZPRáV ? Digitalizace Německé státní ministerstvo pro ?echy a Moravu Fond "Německé státní ministerstvo pro ?echy a Moravu" je zp?ístupněn dálkově ve?ejnosti. Monasterium.net. Virtuální archiv listin st?ední Evropy. Pra?ské pobytové p?ihlá?ky (1850-1914) Projekt digitalizace pra?skych pobytovych p?ihlá?ek z let 1850-1914. První světová válka – negativy Fond "První světová válka - negativy" je od ?íjna 2009 zp?ístupněn dálkově ve?ejnosti. Soupis ?idovského obyvatelstva v ?echách 1723-1811 Webové expozice a publikace Pracovali pro ?í?i ... Vystava z roku 2010 ... A z?stali věrni ?eskoslovenské republice. P?edpisy tykající se antifa?ist? v ?eskoslovensku. Něme?tí antifa?isté z ?eskoslovenska v archivních dokumentech 1933-1948 Vystava z roku 2007 Osudové osmi?ky Cyklus vystav p?ipraveny k vyro?í v roce 2008 Národní archiv, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 - Chodovec tel.: 974 811 111 (spojovatelka), email: na@nacr.cz, webové stránky: http://www.nacr.cz I?O: 70979821 Bankovní spojení: ?NB Praha 1, pobo?ka 701, ?.ú?tu 19-7104881/0710 správce webu: webmaster@nacr.cz, Informace o ISVS dle zákona ?íslo 365/2000 Sb. Webové stránky Národního archivu, jejím? autorem je Národní archiv, podléhá licenci Creative Commons Uveite autora-Neu?ívejte dílo komer?ně-Nezasahujte do díla 3.0 ?esko.

nacr.cz Whois

Domain Name: NACR.CZ